פעילויות אחרות

הרצאות לקהל הרחב

תכנית קונרד אדנאואר מקיימת הרצאה שנתית ופתוחה לקהל הרחב לדיון ביחסים בין היהודים והערבים במדינת ישראל.

המשך קריאה: הרצאות לקהל הרחב

   

סדנת סטודנטים יהודים וערבים

מדי שנה, תכנית קונרד אדנאואר עורכת סדנת מחקר בהשתתפות סטודנטים ערבים ויהודים הלומדים לתואר ראשון ותואר שני באוניברסיטת תל אביב.

המשך קריאה: סדנת סטודנטים יהודים וערבים