The Arab Public is Waiting for Pragmatism - Will the Politicians Respond?

Date

"הרשימה המשותפת במשבר. אם לא יקרה מהלך פוליטי בלתי צפוי עד 21 בפברואר, מועד הגשת הרשימות לוועדת הבחירות, הרשימה תהפוך לפרק נוסף בהיסטוריה של הפוליטיקה הערבית בישראל. בחלוף חודש ימים להודעת הפרישה של תע"ל בראשות אחמד טיבי, התפרקותה של הרשימה המשותפת לאבני היסוד שלה נראית כמעט בלתי נמנעת. כעת הגיע תורה של הרשימה הערבית המאוחדת, המייצגת את התנועה האסלאמית, להודיע כי אם בסופו של דבר לא ישוב על כנו "ההרכב המרובע" של הרשימה המשותפת, התנועה האסלאמית עשויה להתמודד בבחירות ברשימה עצמאית."