Dayan Center Researcher's Seminar

Ms. Duygu Atlas presents at the MDC Seminar
description: 

Ms. Duygu Atlas presents at the MDC Seminar


The MDC Researcher's Seminar meets bimonthly and is organized thematically, allowing researchers to present their ongoing work studying contemporary regional developments. The seminar is open to doctoral and master's candidates, as well as members of the public on a space-limited basis. Many of the sessions are recorded, and are available for viewing below.  In Hebrew.


סמינר מרכז דיין תשע"ז 2017-2016: "מחקר היסטורי ואקטואליה – המזרח התיכון במאה ה-21"

גילמן, חדר 133, ימי ב', 16:00-18:00

 


סמסטר א'

 

7.11.16             מפגש פתיחה

פרופ' עוזי רבי: "בין היסטוריה לאקטואליה – פרדיגמות ותמות משתנות וחקר המזה"ת המודרני"

 


21.11.16            מצרים:

פרופ' שמעון שמיר: "גלגולי הפרדיגמות בחקר מצרים"ד"ר מירה צורף: "
דגשים חדשים בחקר ההיסטוריה החברתית של מצרים-  האפנדים החדשים כמקרה בוחן"           


5.12.16             הפלסטינים:

ד"ר הראל חורב: "במותם ציוו לנו את מותנו: הרשתות הפלסטיניות וגל פיגועי הבודדים"

 

ד"ר מתי שטיינברג: "השיח על מדינה אחת בצד הפלסטיני"

 

19.12.16            הפלסטינים בישראל:
ד"ר איתמר רדאי: "אל-מדניאת: תפיסת אזרחות חלופית לערבים בישראל"מר אריק רודניצקי:
"מ"משכיל" ו"מהפכן" - ל"אינטלקטואל": תרבות מעצבת לאומיות בחברה הערבית בישראל"

 


2.1.17              כלכלת המזה"ת:

ד"ר פאול ריבלין: "כלכלת המזרח התיכון: גישה חדשה"

מר יצחק גל: "מהמיקרו אל המקרו: הפעילות של חברות בינערביות גדולות כמנוע צמיחה, כמאיץ של שינוי כלכלי ארוך טווח וכגורם מוביל בשת"פ הכלכלי הבינערבי – ירדן כמקרה מבחן"

 

16.1.17             טורקיה:

גב' דויגו אטלס: "דרך אלטרנטיבית לנתח סכסוך: פעילות אמנותית ותרבותית בחברה הכורדית בתורכיה"

ד"ר חי איתן כהן ינורג'ק:  "הדתה והפגנת עליונות: ספרי לימוד טורקיים תחת ארדואן"

 

 

סמסטר ב'       

 

13.3.17             כורדים:

פרופ' עפרה בנג'ו: "הכורדים בראי המחקר ההיסטורי"


ד"ר רייצ’ל קנץ-פדר
: "סוגיות מרכזיות בחקר לימודי עיראק: העדתיות ושאלת הקיום ההיסטורי של ישות עיראקית"

 

27.3.17             איראן:

פרופ' מאיר ליטבק: "איראן: רשתות זה לא הכל! מה עדיין רלבנטי במחקר "המסורתי?"

ד"ר רז צימט: "מחקר איראן בין ארכיונים לפייסבוק"

 

24.4.17             זיכרון ומציאות:

ד"ר ג'ואל פרקר: "מלחמות תעמולה: איך ולמה המורדים בסוריה לא הצליחו לשכנע את העולם שמשטר אסד באמת רע".
גב' ג'ויס ון דה בילדט: "Collective memory in post-2011 Egypt: Viewing the 1952 revolution through the lens of the present"

 

8.5.17               אפריקה:

פרופ' יהודית רונן: "קונפליקטים אתניים ופוליטיים במרחבי לוב: השתקפות היסטורית במראת הספרות"

ד"ר אירית בק: "גבולות משתנים באפריקה? המקרה של סודאן ודרום סודאן"

 

22.5.17             מונרכיות:

פרופ' ברוס מדי-וייצמן: "המלך האחרון? מוחמד השישי ומרוקו המשתנה".

ד"ר ברנדון פרידמן: " מדע וידע ככלים של לכידות ולאומיות בסעודיה?"

5.6.17              דאע"ש:

ד"ר אסתר ובמן: "דאע"ש כמחולל דיון על אופיו של האסלאם"

פרופ' עוזי רבי:  ""המדינה האסלאמית" – המימד הדיגיטלי והגלובאלי במשנת האסלאם הרדיקלי"

 

12.6.17             מפגש סיכום: 

 פרופ' אשר ססר: "האוניברסלי לעומת הייחודי – פרדיגמות אנליטיות של המזרח התיכון של ימינו".