סמינר החוקרים של מרכז דיין


ד"ר ברנדון פרידמן מציג בסמינר החוקרים של מרכז דיין
ד"ר ברנדון פרידמן מציג בסמינר החוקרים של מרכז דיין

סמינר החוקרים של מרכז דיין מתקיים אחת לשבועיים ומאפשר לחוקרים להציג את עבודותיהם העוסקות בהתפתחויות האזוריות האחרונות. מדי שנה נקבע הנושא השנתי של הסמינר והמפגשים מאורגנים לפיו.

הסמינר, אשר נערך בשפה העברית, מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.

בשנת הלימודים תש"ף 2019 - 2020 נושא הסמינר הוא "המזרח התיכון וכוחות גלובליים: שינוי והמשכיות".

בשנת הלימודים תשע"ט 2018 - 2019 נושא הסמינר היה "חשיבה מחודשת על לאומיות במזרח התיכון".

בשנת הלימודים תשע"ח 2017 - 2018 נושא הסמינר היה "חברה, תודעה וג'האד במזרח התיכון בעידן הרשתות".