The Gulf States: Politics, Society, Economy (Hebrew)

Gulf‭126
Published by
The Moshe Dayan Center / הוצאת מרכז משה דיין
Paperback / כריכה רכה
109 pages
20
Year
2012
ISBN
965-224-047-8

מדינות המפרץ: פוליטיקה, חברה, כלכלה

עורך: יוסף קוסטינר

הוצאת מרכז משה דיין

(סקירות מרכז דיין, מס' 126)

 

קובץ זה עוסק במדינות הערביות של אזור המפרץ (הפרסי/הערבי) בתקופת הדימדומים של סוף המאה ה-20 ולקראת המאה הבאה. זהו עידן של פרשת דרכים בתולדות ארצות האזור: לאחר שנים של התעשרות על בסיס הכנסות מנפט, התייצבות פנימית ויציבות ביטחונית אזורית, באו שנים של קשיים. משטרי מדינות המפרץ מתמודדים עם ביעות כלכלה, תולדת הירידה בהכנסות מנפט (חרף פרצים זמניים של עליות במחירים ובהכנסות); מנהיגות בלתי יעילה; אתגרי הגלובליזציה, והצורך לתת מענה לצרכי האוכלוסייה המתרבה, שבתוכה  בולט דור בעל ציפיות ותובעני. השלכות מלחמות איראן-עיראק ועיראק-כווית יצרו, בנוסף לכך, גם בעיות ביטחון מורכבות עבור מדינות האזור.
 

בהתמודדות עם הקשיים הללו נשענות מדינות המפרץ על נוהגים שבטיים, אשר, לצד מקורותיהם העתיקים, יש בהם מימד דינמי המסייע בהסתגלות למצבים המשתנים תוך שמירה על לכידות חברתית. התמורות שעוברות על החברות האלה הן מהירות ומרתקות, ומשקפות חתירה להשתלבות ב"כפר הגלובלי" תוך שימור אורח חיים מסורתי. הקובץ סוקר את מדינות המפרץ (ערב הסעודית, כווית, בחריין, קטר, עומאן ואיחוד האמירויות הערביות) על בעיותיהן הייחודיות. לצד זאת הוא בוחן בעיות חברה וכלכלה מנקודת מבט כלל-אזורית, ומנתח את גישות הביטחון של מדינות האזור לנוכח אתגרי התקופה. זהו קובץ ראשון בנושא זה המוגש לקורא הישראלי.

 

עפרה בנג'ו
און וינקלר
יהושע טייטלבאום
שרה יזרעאלי
דוד מנשרי
יוסף קוסטינר
עוזי רבי
פאול ריבלין