Madrassa: Religious Education and State in the Middle East (Hebrew)

Madrasa
Published by
Moshe Dayan Center / הוצאת מרכז משה דיין
Hardcover
390 pages
96
Year
2004
ISBN
965-224-062-1

מדרסה: חינוך דת ומדינה במזרח התיכון

עורכים: עמי איילון ודויד י. וסרשטיין

הוצאת מרכז משה דיין

חינוך, על עקרונותיו, דרכי יישונו ומעמדו הציבורי הוא לעולם בבואה של מכלול הערכים והמוסכמות בכל קהילה. העיסוק המחקרי בו, בהקשר היסטורי או עכשווי, כמוהו כהתבוננות פרטנית בסיבים שמהם נטווה המארג החברתי-תרבותי והרוחני של הקהילה הנצפית. עבור מי שמבקש לאתר את הגורמים המניעים חברה ומנחים אותה לפעול כפי שהיא פועלת, בחינת ערכי החינוך ומערכותיו צופנת בתוכה תובנות מאירות עיניים, שלעיתים אין להגיע אליהן באפיקים אחרים.

הקובץ הזה מאגד בתוכו מאמרים העוסקים במחשבת החינוך ובפרשיות מתולדות החינוך בעולם הערבי והמוסלמי מראשיתו ועד ימינו. הוא נערך לכבוד חברנו, פרופסור מיכאל וינטר, לרגל פרישתו מעבודתו באוניברסיטה לאחר קריירה ארוכה ועתירת הישגים כחוקר וכמורה. המאמרים, פרי מחקריהם של תלמידיו ועמיתיו, מכסים קשת של תקופות וסוגיות: מהעידן העבאסי ועד היום, מדמשק וכרבלא ועד אום אל-פחם, מעיקרי האישיות והאמונה ועד לזיקות שבין חינוך, מדינה וחברה.