Nation Building in Kurdistan: Memory, Genocide and Human Rights (Hebrew)

בניית אומה בכורדיסטאן
Published by
Moshe Dayan Center / מרכז משה דיין + IDF "Maarachot" Publication / צה"ל - הוצאת "מערכות"
Paperback / כריכה רכה
288 pages
Year
2019
ISBN
978-965-224-116-0

העם הכורדי וממשלת החבל של כורדיסטאן התמודדו עם אתגרים עצומים שעמדו בפניהם במהלך הבנייה המחודשת של עמם ושל זהותם אחרי הזוועות והפרות זכויות האדם שביצעו בהם צדאם חסין ומשטרו. ב-2005 הכירה חוקה עיראקית חדשה ברדיפת הכורדים הפיילים, בהיעלמותם של 8000 גברים בני שבט הברזאני ובמתקפות הכימיות של אנפאל וחלבג'ה כרצח עם, וכך נסללה הדרך לחקירות ולתביעות חדשות של העם הכורדי.

ספר זה מביא ניתוח מעמיק של המתחים שנבעו מההתנסות הקשה של הכורדים, מהתביעה לעצמאותה של כורדיסטאן המאוחדת ומהנטייה הנרחבת יותר לפילוג בחברה העיראקית.

פרופ' מוחמד אחסאן הוא עמית מחקר בכיר במחלקה ללימודי ביטחון במכללת קינגס בלונדון, וכיהן כעמית מחקר של כבוד בבית הספר למדעי החברה וליחסים בין-לאומיים של אוניברסיטת אקסטר בין השנים 2000 - 2014. הוא בעל תואר דוקטור במשפט בין-לאומי ותואר שלישי נוסף בלימודים ערביים ואסלאמיים, כיהן כשר בממשלת כורדיסטאן וכתב מאמרים וספרים שונים על כורדיסטאן ועיראק.