On the other side of the border

Author
Date

"סופה של המלחמה בסוריה החזירה, כביכול, את הסדר הישן לגבול הצפון, אלא שמבט עמוק יותר מגלה שסוריה של היום אינה הסוריה שהכרנו | נוכחות איראנית ורוסית, חיסול הנהגות מקומיות והכנסת גורמים חיצוניים עם תעודות זהות סוריות חדשות לעמדות הנהגה."