Roots of the Syrian civil war (in Hebrew)

Author
Eyal Zisser, the Vice Rector of TAU and former director of MDC, has published an article in a special issue of Ma'arachot, dedicated to the civil war in Syria.
Date

"המשטר הסורי יצא מן המלחמה חלש ומותש, נעדר יכולת להשיב לעצמו את אחיזת הברזל שקיים במדינה, להניע תהליך של שיקום כלכלי, וממילא, להשיב את האיזון למערכת היחסים שקיים עם בעלי בריתו, ובראשם רוסיה, איראן וחזבאללה. ההישג הצבאי של צבא סוריה בשדה הקרב לא בישר, אפוא, את השבת השקט והיציבות אל המדינה החרבה".