Turkey: The Ottoman Past and the Republican Present (Hebrew)

TurkeyHebrew
Published by
The Moshe Dayan Center / הוצאת מרכז משה דיין
Hardcover
344 pages
100
Year
2009
ISBN
978-965-224-075-0


תורכיה: העבר העות'מאני וההווה הרפובליקני

עורכים: מיכאל וינטר ומירי שפר

הוצאת מרכז משה דיין

 

"תורכיה: העבר העות'מאני וההווה הרפובליקני" החל את דרכו כספר היובל לכבוד פרופסור אריה שמואלביץ ז"ל, מרצה בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון וחוקר במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. הסתלקותו  הפתאומית בינואר 2005 הפכה את ספר היובל לספר זיכרון. בספר שלושה מוקדים על-פי תחומי העניין של פרופ' שמואלביץ. הראשון: תולדותיה של האימפריה העות'מאנית; השני: קורותיהם של היהודים באימפריה העות'מאנית; השלישי: תורכיה המודרנית. מחקרים אלה, אשר נכתבו בידי עמיתיו של פרופ' שמואלביץ, מרצים בנושאים עות'מאנים ותורכיים באוניברסיטאות שונות בארץ, מציגים מגוון של תחומי עניין, סוגיות, מקורות ושיטות מחקר. הנושאים הם חברה ומיעוטים, מרכז האימפריה והמחוזות הערביים, דת, משפט, פוליטיקה, תרבות, ארכיטקטורה, רפואה, טכנולוגיה ויחסי האימפריה העות'מאנית, והרפובליקה התורכית שירשה אותה, עם מדינות ומעצמות במזרח התיכון ומחוצה לו. כל אלה מבהירים לקורא את המגוון והמורכבות של המדינה והחברה העות'מאנית והתורכית, ואת השינויים שחלו לאורך הזמן.