תכנית לחקר אפריקה


Downtown Nairobi
Richard Portsmouth, CC by ND 2.0
 

בשנים האחרונות, אפריקה עומדת יותר ויותר במוקד ההתעניינות העולמית - בהיבטים כלכליים, דיפלומטיים והומניטריים. ההערכה היא שבעשורים הבאים הפוטנציאל לצמיחה כלכלית רק יילך ויגדל; ישראל היא אחת המדינות אשר העמיקו את הקשרים הדיפלומטיים עם המדינות שמדרום לסהרה. במקביל, מדינות באפריקה עדיין מתמודדות עם אתגרים משמעותיים, ובהם אי בטחון תזונתי, משברים הומניטריים, הגירה ופליטים, מלחמות אזרחים וטרור. למרות ההתעניינות הגוברת באפריקה, היבטים אלו כמעט ולא נחקרים.

התוכנית לחקר אפריקה בהובלת ד"ר אירית בק, מספקת מסגרת ליוזמות מחקר בנושא אפריקה העכשווית והמורכבויות שבה.  התוכנית תומכת במחקרים של חוקריה, ומטרתה להעמיק את ידיעות הסטודנטים ואת הבנתם בנושאים המשמעותיים בחקר אפריקה.

התוכנית לחקר אפריקה מארחת בקביעות פורום מחקר שמטרתו לקיים דיון אקדמי בסוגיות שונות וסימפוזיון שנתי הפתוח לקהל הרחב, ובנוסף, לוקחת חלק בפעילויות נוספות התומכות במטרות הכלליות של התוכנית. בין הפעילויות שנערכו בעבר - דיונים מודרכים באשר למציאות חייהם של הפליטים החוצים את חצי האי סיני, וכן סדנה ללימוד אמהרית והכשרה תרבותית בסיסית לסטודנטים לרפואה, על מנת להכינם לעבודה מול הקהילה האתיופית בישראל.

 

מטרות התוכנית:

  • תמיכה במחקר עדכני הנוגע לנושאים הקריטיים ביותר ביבשת אפריקה כיום.
  • עידוד חוקרים לפרסם את מחקריהם בהוצאות לאור המובילות ובכתבי העת האקדמאיים.
  • עריכת פורומים מחקריים וכנסים העוסקים באפריקה.
  • הכשרה ותמיכה בבעלי תפקידים בישראל שעבודתם עוסקת במהגרים מאפריקה ובקהילות מהגרים בישראל.