סקרים של תכנית קונרד-אדנאואר

joint logo - KAS + MDC

סקרים שונים ביוזמת תכנית קונרד-אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין.

7 תכנים
עמוד 1 מתוך 1

סקר עמדות בציבור הערבי בישראל

תאריך
תוצאותיו של סקר מעמיק בציבור הערבי שנערך במאי 2023 ביוזמת תכנית קונרד-אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין.

תוצאות סקר בציבור הערבי

תאריך
תוצאות סקר עומק שנערך בקרב הציבור הערבי בישראל, ביוזמת תכנית קונרד-אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין.