בניית דור העתיד: תכנית עמיתי מחקר זוטרים


Junior Researchers Jesse Weinberg and Biancamaria Vallortigara.  Photo Credit:  Israel Sun
עמיתי מחקר זוטרים ג'סי ווינברג וביאנקאמריה ולורטיגארה (ישראל סאן)

מרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב משמש מזה זמן רב כ-"חממה" לטיפוח דור העתיד של חוקרי המזרח התיכון בישראל ובעולם.

המרכז מלווה קבוצה נבחרת של דוקטורנטים מצטיינים במהלך כל תקופת לימודיהם. התמיכה כוללת, בין היתר, מענקים כספים ומלגות, תמיכה אדמיניסטרטיבית, סיוע בשירותי תרגום, עריכה, ופרסום, סיוע בהשתתפות בכנסים בישראל או בכנסים בינלאומיים ועוד. חוקרים בכירים במרכז דיין מעניקים לדוקטורנטים חניכה אישית, משלב גיבושה של הצעת המחקר ועד הגשת עבודת הדוקטורט הסופית. לעתים קרובות, דוקטורנטים משתמשים במרכז דיין כנקודת זינוק ומצליחים לבנות לעצמם מוניטין כמומחים בזכות עצמם, כבר בשלב מוקדם יחסית של הקריירה האקדמית שלהם.

בוגרי תכנית ההתמחות מסיימים אותה כשהם מכירים היטב את המזרח התיכון ואת אפריקה של ימינו, כמו גם את החברה הישראלית ואת האתגרים העומדים בפני ישראל באזור כה דינמי. רבים ממשיכים לבנות קריירה אקדמית מבטיחה, בעוד שאחרים מחפשים משרות בממשלה, בצבא, בתקשורת, במגזר השלישי או בתעשייה הפרטית. השקעה בחוקרים צעירים מייצגת השקעה במשאב הטבע היקר ביותר של ישראל: האנשים; אלו שיוכלו להוביל את ישראל דרך המכשולים שאותם המציאות האזורית המורכבת מעמידה בפניה, ובכך לעזור לה להגיע לחוף מבטחים.