פורום סוריה


Embed from Getty Images


פורום סוריה הוא פורום מחקרי של מרכז דיין המרכז ידע בנושא סוריה המודרנית והסביבה הגאו-פוליטית הסובבת אותה. הפורום מכנס חוקרים, אנשי מקצוע העוסקים בסוריה כמו גם אנשי חברה אזרחית המעורבים בשיח מול המדינה ובעבודה ההומניטרית שבה ישראל הייתה מעורבת. הפורום מחפש לרכז מחקר וידע תוך גישה בינתחומית העוסקת לא רק באתגרי הביטחון אלא גם בנושאי חברה, תרבות, כלכלה ושיח אפוזיציה.

המוקד המחקרי של הפורום הוא סוריה המודרנית. במסגרת העבודה המחקרית יושם דגש גם על שיח ישראלי סורי ופגישות בין ישראלים לאנשי חברה אזרחית סורים הפעילים במדינה ומחוצה לה. בהקשר זה, פעילות הפורום מתנהלת ברובה תחת Chatham House Rules ואינה פומבית.

הפורום מקיים פגישות לצורך החלפת רעיונות בין חוקרים ישראלים ולא ישראלים ומשמש גם כמקור לתקשורת ואקדמיה בנושא הזירה הסורית. אירועים פומביים יפורסמו בדף האירועים של אתר האינטרנט של מרכז דיין וברשתות החברתיות.

ליצירת קשר:

ד"ר ניר בומס (יו"ר שותף)

ד"ר יואל פרקר (יו"ר שותף)

גס'י ויינברג (מתאם הפורום)

מורן לבנוני