ביאן: רבעון החברה הערבית

Bayan

ביאן הוא רבעון לענייני החברה הערבית בישראל, המתפרסם מטעם תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב. 

21 תכנים
עמוד 1 מתוך 3

בין הרציונלי לאמוציונלי: הגורמים המשפיעים על ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים בישראל

תאריך
הגיליון הנוכחי של ביאן רואה אור כחודש ימים לפני הבחירות לכנסת ה-22, שנקבעו ל-17 בספטמבר 2019. הגיליון כולל מאמר אחד, פרי עטו של ד"ר מורסי אבו מוך, המנתח את הגורמים המשפיעים על ההשתתפות הפוליטית של האזרחים הערבים בישראל ועל שיקולי ההצבעה שלהם בבחירות לכנסת.

הבחירות לרשויות המקומיות ביישובים הערביים: מבט על

תאריך
מאמרו של אריק רודניצקי סוקר את התופעות הבולטות שאפיינו את מערכת הבחירות המקומיות ביישובים הערבים. המאמר הוא עיבוד של הרצאת הפתיחה בכנס שערכה תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי ב-14 בנובמבר 2018.

ביאן: גיליון 14 ,יוני 2018

תאריך
הגיליון הנוכחי של ביאן כולל מאמר אחד, מאת אריק רודניצקי, המציג פרופיל של צעירים ערבים בישראל בראי ממצאי סקר דעת קהל שערכה קרן קונרד אדנאואר בקיץ שעבר.

ביאן: גיליון 13 ,פברואר 2018

תאריך
בגיליון הנוכחי של ביאן שני מאמרים. המאמר הראשון, מאת איתמר רדאי, דן בתכנית הלימודים האלטרנטיבית לאזרחות שהוצעה לאחרונה מטעם ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל. המאמר השני, פרי עטו של שלומי דסקל, סוקר את פעילותו של המוסיקאי והיוצר בסאם בירומי ומנתח את תוכני יצירתו בהקשר החברתי והפוליטי.

ביאן: גיליון 12, דצמבר 2017

תאריך
הגיליון הנוכחי של ביאן מציג בהרחבה ממצאים מתוך סקר דעת קהל שערכה קרן קונרד אדנאואר בישראל בקיץ 2017 .תמצית הממצאים הוצגה בכנס שערכה תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי ב-27 בספטמבר, ואנו שמחים להציג כעת את ממצאי הסקר בהרחבה. אנו מקווים כי הסקר יחדד ויחדש בתחום יחסי המדינה ואזרחיה הערבים, ויתרום להבנה מעמיקה יותר של תמונת המצב העדכנית.