From Aswan to Renaissance: The Nile, Egypt, and Ethiopia (Hebrew)

the_nile_book-frontcover
Author
Published by
Moshe Dayan Center / מרכז משה דיין
Paperback
234 pages
50
Year
2016
ISBN
978-965-224-106-1

"מאסואן לרנסנס: הנילוס, מצרים ואתיופיה", מאת פרופ' חגי ארליך
לאורכו של הנילוס משתנים סדרי עולם. אתיופיה, המספקת כשמונים אחוז מהמים הנותנים חיים למצרים, מקימה סכר ענק. "סכר רנסנס" בקניון הנילוס הכחול יורש את "סכר אסואן" כאוגר המים הראשי של אגן הנהר, וכיצרן חשמל בהיקף ללא תקדים. ברקע רוחשת דרמה. לראשונה בתולדות מצרים חשים בניה כי מקור חייהם, הנהר הנצחי, עובר לשליטתם של אחרים. במשך למעלה מאלף שנה רבצה עליהם אפשרות סכירת הנילוס על ידי האתיופים כמיתוס חרדתי. עתה קורם הסכר בטון מזוין. האתיופים רואים בסכר ציר מאמציהם ליציאה ממעגל העוני. "מאסואן לרנסנס — מצרים, אתיופיה, והנילוס" מציג את ההיסטוריה הטעונה של ארצות הנהר סביב סוגיית מימי היאור, את עימותי העבר ואת הדילמות העכשוויות. הספר מסתיים בתקווה שהבנה הדדית תביא רווחה  לשתי המדינות,  המהוות יחדיו עוגן של יציבות לאזור כולו.

 


פרופסור חגי ארליך מאוניברסיטת תל-אביב הוא חתן פרס לנדאו בלימודי אפריקה לשנת 2010.