"אנשיו של נשיא טורקיה פתחו בקמפיין אגרסיבי לקראת משאל העם, וחילוקי הדעות עם גרמניה והולנד הפכו להזדמנות המושלמת לגזור קופון בבית. כשמדיניות החוץ הפכה לכלי חשוב במערך יחסי הציבור של השלטון, האופוזיציה נאלצת לשתוק." .