The Gulf States: Between Iran and the West (Hebrew)

Memo-GulfStates
Published by
The Moshe Dayan Center and INSS
Paperback / כריכה רכה
62 pages
10
Year
2012
ISBN
978-965-7425-30-5

להורדת הקובץ
מדוע פסח "האביב הערבי" - בינתיים - על מדינות המפרץ הערביות (להוציא בחריין)? במה שונות החברות במדינות אלה מהחברות במדינות המזרח התיכון? מהם קווי המתאר של מדיניות האמריקאית במפרץ הפרסי? מהם החששות המתלווים למהלך זה מצד סעודיה ו"אחיותיה הקטנות" במפרץ? מהם מרכיבים של מערכת היחסים הרגישה בין איראן לבין מדינות המפרץ? מה מידת ההשפעה של המפגש בין הסונה והשיעה כמו גם המפגש בין הפרסים והערבים, על מערכת יחסים זו? האם יפותחו תכניות גרעין אזרחיות במפרץ? האם ייתכן כי שיתוף פעולה הדוק עם הקהילה הבינלאומית בתחום זה יקנה למדינות המפרץ בסיס ידע מקצועי וטכנולוגי, שיוביל לרכישת יכולת גרעינית למטרות צבאיות?

על שאלות אלה ואחרות עונים שמונה מחברי המאמרים בקובץ זה, המוקדש לזכרו של פרופ' יוסף קוסטינר.