העולם הערבי ויחסי תורכיה-ישראל: כלים שלובים?

HaolamHaaravi
Published by
The Moshe Dayan Center / הוצאת מרכז משה דיין
Paperback / כריכה רכה
54 pages
80
Year
2006
ISBN
965-224-063-X

 


העולם הערבי ויחסי תורכיה-ישראל: כלים שלובים?

עפרה בנג'ו וגנג'ר אוזג'אן

הוצאת מרכז משה דיין

(סדרת "נתונים וניתוח")