​​​​​​​Islam and Shari'a in Israel (Hebrew)

islam_and_sharia_in_israel
Author
Published by
Moshe Dayan Center and Konrad Adenauer Stiftung
Paperback / כריכה רכה
80 pages
80
Year
2017
ISBN
978-965-224-113-9

״אסלאם ושריעה בישראל" הוא הספר הראשון אשר סוקר את תולדות המיעוט הערבי־מוסלמי בישראל מנקודת מבט היסטורית, סוציולוגית ודתית. הספר בוחן את מאפייניו של הציבור המוסלמי בישראל על רקע הסביבה הישראלית, על היבטיה הגיאופוליטיים, החברתיים, המשפטיים והדתיים, ומשרטט את קווי המתאר של ההלכה האסלאמית שהתפתחה בקרב המיעוט המוסלמי, ביוזמתם של הגורמים האסלאמיים הפעילים. הספר מעמת את הדוקטרינה ההלכתית שהתפתחה בישראל עם הדוקטרינה ההלכתית שהתפתחה בקרב המיעוטים המוסלמים במדינות המערב, ומציג את המשותף ואת השונה ביניהן. בסיומו מציג הספר מתווה עתידי למקומו ולמעמדו של הציבור המוסלמי במדינת ישראל וכן לאופייה של מערכת היחסים בינו לבין מוסדות המדינה.

על המחבר
מחבר הספר, הקאדי ד"ר איאד זחאלקה, הוא קאדי (שופט) בית הדין השרעי לערעורים ומנהל בתי הדין השרעיים בישראל. הוא בוגר תואר ראשון במשפטים מטעם אוניברסיטת תל אביב, ובעל תואר שני במדיניות ציבורית ותואר דוקטור מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. ד"ר זחאלקה מרצה באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטת בר־אילן. ספריו "אל־מורשד פי אל־קצ'אא' אל־שרעי" (המדריך במשפט השרעי, 2008) ו"בתי הדין השרעיים: בין השיפוט לזהות" (2009) פורסמו בהוצאה לאור של לשכת עורכי הדין בישראל. ספרו "שריעה בעידן המודרני" יצא לאור בהוצאת רסלינג 2014), והספר ״Shari’a in the Modern Era" (2016) פורסם בהוצאה לאור של אוניברסיטת קיימברידג'. פרסם מאמרים רבים על השריעה בכלל ועל השריעה בישראל בפרט; מרצה בכנסים ובאירועים בארץ ובחו”ל.