Not in Israel's Interest

Date

בצל המתיחות ההולכת ומחריפה מול טורקיה, יזמה ח''כ תמר זנדברג, יו”ר מרצ, הצעת חוק חדשה שאמורה להוביל את ישראל להכרה ברצח העם הארמני שאירע ב־1915. נדמה כי הסוגיה הזו משקפת את היריבות המתמדת בין ריאליזם לבין אידיאליזם בעיצוב מדיניות. כריאליסט מובהק, ומסיבות אסטרטגיות בלבד, אינני חושב שהמהלך יתרום לביטחונה של מדינת ישראל.