Thinking Islamic - Reviewing the Contemporary Muslim Discourse (in Hebrew)

שגיא פולקה - לחשוב אסלאמית
Author
Published by
Moshe Dayan Center / מרכז משה דיין + IDF "Maarachot" Publication / צה"ל - הוצאת "מערכות"
Paperback / כריכה רכה
440 pages
Year
2023
ISBN
978-965-224-123-8

לחשוב אסלאמית

בחינת השיח המוסלמי בן זמננו: הבנת שפה ותרבות כמפתח להכרת השכנים

"בספרו פותח ד"ר שגיא פולקה לקורא הישראלי צוהר רחב ומרתק להבנת תפיסת העולם של הזרמים האידיאולוגיים והפוליטיים השונים בעולם האסלאמי במגוון רחב של תחומים החל ברעיון הג'האד, דרך המתחים בין הזרמים הסוני והשיעי וכלה ביחס לסוגיות מגדר ופמיניזם. הספר המשלב בין ניתוח מעמיק, פרספקטיבה היסטורית ועושר מדהים של מקורות, יהיה כלי עזר חיוני לכל מי שמבקש להכיר וללמוד את העולם המרתק של האסלאמיזם המודרני".

פרופ' מאיר ליטבק, מרכז אליאנס ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל אביב

"כחוקר הבקיא ברזי האסלאם, ד"ר שגיא פולקה מנגיש לקוראים תפיסות עולם דתיות-תרבותיות עדכניות של מדינות וארגוני טרור אסלאמיים קיצוניים. הספר מציג תובנות אודות התגבשותן של דרכי פעולה אסלאמיות-הלכתיות להצדקת המאבק נגד ישראל, ושופך אור על נושא מורכב זה. זהו ספר חשוב שיתרום הן לאנשי המודיעין והן לכל אזרח משכיל וסקרן, המעוניין להרחיב את ידיעותיו אודות שכנינו".

יורם כהן, ראש השב"ב בשנים 2011 – 2016

"ספר זה ממלא חלל גדול בידע שלנו על הקבוצות והארגונים האסלאמיים השונים הפועלים היום באזורנו. שליטת המחבר ברזי השפה הערבית והתמצאותו העמוקה בדת האסלאם אפשרו לו להוציא ספר ייחודי, המתבסס במידה רבה על מקורות ראשוניים. הספר נחוץ לא רק לחוקרים או לאנשי המודיעין, כי אם לכל המתעניין בקורה באזור שבו אנו חיים".

פרופ' (אמריטוס) יצחק חסון, האוניברסיטה העברית בירושלים

ד"ר שגיא פולקה הוא עמית מחקר במרכז משה דיין באוניברסיטת תל אביב. תחום מחקרו הוא הגות מוסלמית בת זמננו, תוך התמקדות בזרם הפרגמטי שנולד מתוך "האחים המוסלמים". בשנת 2019 ראה אור ספרו באנגלית שעוסק בהרחבה בהגותו של שיח' יוסף אל-קרצ'אוי, האב הרוחני של זרם הווסטיה. פולקה מרצה בגופים אזרחיים וביטחוניים.