מיכאל רשף

מידע כללי
ספרים
מאמרים

מיכאל רשף הוא המנהל בפועל של המאגר העיתונות במרכז דיין. הוא בוגר החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.