יובל הראל

מידע כללי
ספרים
מאמרים

יובל הראל עובד במאגר העיתונות הערבית של מרכז משה דיין. הוא סטודנט לתואר שני בחוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.