העתיד שייך לדת האסלאם ומלחמתנו ביהודים (מהדורה ראשונה)

ephraim_barak_cover_0
פורסם על ידי
מרכז משה דיין / Moshe Dayan Center
Paperback / כריכה רכה
148 דפים
20
שנה
2017
ISBN
978-965-224-110-8

סייד קוטב (1966-1906) היה אחד מהוגי הדעות החשובים של הפונדמנטליזם האסלאמי. שניים מכתביו החשובים מופיעים כעת, לראשונה בתרגום לעברית. שני הספרים הם בעלי אופי פולמוסי ומציגים את עמדתו הלוחמנית של קוטב כלפי שתי "מתחרותיה" המונותאיסטיות של דת האסלאם. בעוד בספר האחד מתפלמס קוטב עם הנצרות ועם תרבות המערב, מציג ספרו השני, בחלקו, את עמדתו כלפי היהודים, הכוללת יסודות אנטישמיים. קריאת שני הספרים חשובה להבנת משנתו הרעיונית של קוטב ומושגי היסוד שלה.