האסלאם הוא בשורתנו והג'האד דרכנו - חסן אל בנא: קובץ איגרות