נשים במזרח התיכון: בין מסורת לשינוי

skira134_0
פורסם על ידי
The Moshe Dayan Center / הוצאת מרכז משה דיין
Paperback / כריכה רכה
192 דפים
36
שנה
2004
ISBN
965-224-060-5

סוגיית מעמד האישה בחברות ערביות ומוסלמיות שונות הינה סוגייה המעוררת מחלוקות עמוקות עקב זיקתה לסוגיות חברתיות, פוליטיות ואידיאולוגיות בלתי פתורות אחרות בחברות אלה, כמו דמוקרטיה, פלורליזם וחברה אזרחית.

קובץ מאמרים זה מבקש לפתוח צוהר לשאלה מורכבת זאת בחברה הערבית ובכמה חברות ומדינות לא ערביות במזרח התיכון. הוא מנתח את הגורמים העמוקים שמנעו את השינוי המצופה בחברות מסויימות, ואת ראשיתו של השינוי בחברות אחרות. חלק מהמאמרים מטפל בסוגייה במשיכות מכחול היסטוריות רחבות וחלק אחר כתמונות תקריב על מקרי בוחן שונים.

הדיון במחקרים השונים יכול להוביל אותנו לכמה מסקנות כלליות. התמונה העולה מן המזרח התיכון איננה מונוליטית או הומוגנית כלל וכלל. שתי הדוגמאות הקיצוניות של ערב הסעודית ושל תוניסיה משקפות את המגוון והמורכבות הרבה שבהם מתאפיין מעמד הנשים באזורנו. גם לא ניתן לנתק את מצבן ומעמדן של הנשים מהמצב החברתי, הכלכלי והפוליטי הכללי של המדינה והוא בו זמנית גם סיבה וגם מסובב לחוסנה, פתיחותה והתקדמותה של החברה. הגם שמאבק הנשים עצמן היווה מרכיב חשוב בקידום מעמדן, הנה ההישגים הרבים ביותר נרשמו דווקא באותם מקומות בהם השלטון הוביל את השינויים לטובת האישה והתייצב מאחוריהם לאורך זמן. חוקי האסלאם והפרשנויות השונות להם, הם בעת ובעונה אחת גם אבן הנגף לשינוי מעמד האישה וגם המפתח לשינוי זה.