הערבים בישראל - שלוש שנים לפרסום דוח ועדת אור

Khatib Cover
פורסם על ידי
Moshe Dayan Center and Konrad Adenauer Stiftung
Paperback / כריכה רכה
28 דפים
שנה
2007
ISBN
978-965-7438-00-8

להורדת הקובץ
ועדת החקירה הממלכתית, אשר נודעה בשם "ועדת אור", הוקמה ב-8.11.2000 בעקבות התנגשויות חסרות תקדים בין מפגינים ערבים אזרחי ישראל ובין כוחות הביטחון באוקטובר 2000. ב-11 בספטמבר 2006 נשא השופט האשם ח'טיב, שופט בית המשפט המחוזי בנצרת ולשעבר חבר ועדת אור, הרצאה לציון חלוף שלוש שנים לפרסום מסקנות הוועדה. בהרצאה שנישאה במסגרת תכנית קונרד אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי במרכז משה דיין, אוניברסיטת תל-אביב, ושתוכנה מובא בחוברת זאת, בוחן השופט ח'טיב את שאלת יישום מסקנות ועדת אור ואת מצב היחסים בין היהודים והערבים בישראל.

השופט ח'טיב מותח ביקורת חריפה על ועדת השרים ("ועדת לפיד"), שהוקמה על-ידי הממשלה על-מנת לבחון את מסקנות ועדת אור. לדבריו, דו"ח ועדת השרים צייר תמונה מצב מטעה, ולפיה הממשלה קיבלה את כל ההחלטות הדרושות לביצוע המלצות ועדת אור, וכי ביצוען של המלצות אלה הנו רק עניין של זמן, וזאת בניגוד גמור למצב במציאות. מסקנתו היא, אפוא, שדו"ח ועדת השרים לא קידם במאומה את מימוש המלצות ועדת אור.

בהרצאתו הודף השופט ח'טיב את הביקורת שהוטחה בוועדת אור על כך שלא הצביעה על האחראים להריגתם של 13 האזרחים הערבים, בנימוק שלא היה זה מתפקידה של הוועדה להחליט על העמדה לדין בנושא. בהקשר זה, הוא מביע חשש שדו"ח מח"ש, אשר התייחס לנושא ההרוגים באירועי אוקטובר 2000 והגיע למסקנות הפוכות מאלה שנזכרו בדו"ח ועדת אור, חיזק את חוסר האמון של האוכלוסייה הערבית לא רק במח"ש, אלא גם ברשויות המדינה בכלל.

השופט ח'טיב מסכם ומזהיר כי אם רשויות המדינה ואזרחיה לא ישכילו לתרום בכיוון שיפור היחסים בין היהודים והערבים, עלולים אירועים כדוגמת אלה שהתרחשו באוקטובר 2000 לשוב ולהתרגש בשנית, ואולי אף ביתר שאת. הכתובת שהייתה כתובה על הקיר ערב התרחשותם של אירועי אוקטובר, כלשונו, "עודנה כתובה על הקיר, והפעם באותיות הרבה יותר חדות וברורות."