שנה לדין וחשבון של ועדת החקירה הממלכתית לחקר אירועי אוקטובר 2000

Theodore Or Cover
פורסם על ידי
Moshe Dayan Center and Konrad Adenauer Stiftung
Paperback / כריכה רכה
30 דפים
שנה
2004
ISBN
965-90773-0-0

להורדת הספר
אירועי אוקטובר 2000 במגזר הערבי היו קשים וטראומתיים ללא תקדים. הם לא רק גבו מחיר כבר בנפש וברכוש, אלא גם פערו פצע עמוק ושסע קשה לאיחוי במערכת היחסים העדינה בין אזרחי ישראל היהודים והערבים. נוכח חומרתם של אירועים אלה הקימה ממשלת ישראל ועדת חקירה, בראשות השופט תיאודור אור, במטרה לרדת לחקר האמת באשר לגורמים השונים לפרוץ המהומות ולהמליץ על דרכים למניעת הישנותם.

ב-1 בספטמבר 2004, במלאות שנה בדיוק להגשת דו"ח הוועדה, נשא כבוד השופט אור (עתה בדימוס) הרצאה באוניברסיטת תל-אביב, במסגרת תכנית אדנאואר לשיתוף פעולה יהודי-ערבי, לסיכום עבודת הוועדה. בהרצאה מקיפה וממוקדת זו שטח השופט אור את עיקרי הגורמים למהומות ולתוצאותיהן, כפי שעלו בממצאי הוועדה. יותר מכול הדגיש השופט אור את מה שכינה "גורמי עומק - האפליה המתמשכת של אזרחי ישראל הערבים בתחומים שונים ותחושת הקיפוח המפעמת בהם."

מעבר לכך עסקה ההרצאה בהשלכות השונות של דו"ח הוועדה. מצד אחד שיבח השופט אור את ההתפתחויות החיוביות (בעיקר בגישה חדשה של המשטרה), ומצד שני מתח ביקורת נוקבת על המשך המחדלים בטיפול הכולל באוכלוסייה הערבית ועל התנהלות בעצלתיים של החקירה למציאת האשמים הישירים במעשי ההרג. השופט אור גם הדף בהרצאתו את הטענות העיקריות שעלו בציבור נגד הוועדה, דרכי עבודתה ומסקנותיה, ותיאר את הקשיים שעמדו בפני הוועדה בעבודתה. הרצאתו שופכת אור על התפיסות המרכזיות של ועדת החקירה ומדגישה את חרדתה העמוקה לגבי עתיד היחסים בין יהודים וערבים בישראל.

חוברת זו, המביאה את נוסח הרצאתו של השופט אור, היא בבחינת נורית אדומה, המהבהבת ומתריעה כל עת.