חי איתן כהן ינרוג'ק "סוף שבוע אני בשיחה" של הארץ

תאריך

חוקר מרכז דיין ד"ר חי איתן כהן ינרוג'ק התראיין ב"סוף שבוע: אני בשיחה" של העיתון הארץ. ניתן לקרוא את הראיון במלואו כאן.  בעברית.