ראש מרכז דיין בספרד

תאריך

בחודש דצמבר, ראש מרכז דיין פרופ' עוזי רבי יופיע פעמיים באירועים של אגודת הידידים של אוניברסיטת תל אביב בספרד. ב4 בדצמבר, הוא יביא הרצאה במרבלה, מלגה כותרת ההרצאה הינה: Medio Oriente - Cambios en el paradigma.  ב5 בדצמבר 2018, הוא יתן הרצאה במדריד כחלק מאירוע:
"Retos de Convivencia:  Sociedad - Educación - Globalización."  

 

Uzi_Madrid_Dec18