ד"ר יואל פרקר מצוטט בCS MONITOR

תאריך

חוקר סוריה מרכז, ד"ר יואל פרקר, התראיין בCS MONITOR על התפקיד שרוסיה משחקת בסוריה ובזירת מזרח התיכון כולה.  באנגלית, כאן.