מיכאל מילשטין ב"וושינגטון פוסט"

תאריך

ראש הפורום ללימודים פלסטיניים במרכז משה דיין, מיכאל מילשטיין, התראיין בעיתון "וושינגטון פוסט" בכתבה:

"Gazans have paid in blood for a year of protests. Now many wonder what it was for"

ניתן לקרוא את הכתבה במלואה כאן.  באנגלית.