סקר של תכנית קונראד אדנאואר בתקשורת

תאריך

תכנית קונרד אדנאואר במרכז דיין ערך סקר במגזר הערבי, אשר מצא כי שיעור ההצבעה במגזר צפוי לרדת לשפל משמעותי. הסקר זכה להתייחסות רבה בתקשורת הישראלית.

פורין פוליסי [אנגלית], 15 באפריל 2019
ג'רוסלם פוסט, 28 במרץ 2019
ישראל היום, 28 במרץ 2019
ערוץ 20, 31 במרץ 2019