איראן - ישראל 1948 - 1963: קשרים בילטרליים בצל שותפות אינטרסים במרחב גאופוליטי משתנה (מהדורה מעודכנת)

Iran-Israel 1948-63_second edition
פורסם על ידי
Moshe Dayan Center / מרכז משה דיין + Alliance Center for Iranian Studies / מרכז אליאנס ללימודים איראניים
Paperback / כריכה רכה
364 דפים
50
שנה
2020
ISBN
978-965-224-117-7

כארבעה עשורים חלפו מאז פרצה המהפכה האסלאמית באיראן. מאז המהפכה הפכה ישראל לאויב ראשון במעלה בעבור קברניטיה של איראן המהפכנית. רבות נכתב בספרות המחקרית אודות היריבות המוצהרת בין ישראל לאיראן, ודומה שהנושא נבדק מכל עבריו תוך שימוש בכל דיסציפלינה אפשרית. עם זאת, מעט נכתב אודות יחסי ישראל - איראן בתקופה הטרום-מהפכנית, פרק ייחודי ומעניין מאוד כלעצמו, בו שזרו ישראל ואיראן מערכת של שיתוף פעולה בתחומים רבים ומגוונים. בזה עניינו של ספר זה.

ספרו של ד"ר דורון יצחקוב חושף בפני הקורא את מרקם היחסים העדין שנשזר בין איראן המלוכנית לבין מדינת ישראל בין השנים 1948 - 1963. הספר נשען על בחינה שיטתית של מקורות ייחודיים אשר נחשפו לאחרונה, ושופך אור על אחד הפרקים המרתקים בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון. בכך מעניק הספר לקורא הישראלי הצצה לתקופה אחרת ולעולם אחר שבהם איראן - אויבתה המוצהרת של ישראל כיום - היתה ידידה שפיתחה קשר בילטרלי ענף ומורכב עם ישראל.

הספר מציג תמונה בלתי שגרתית שבה שרר שיתוף פעולה בין ישראל לאיראן על רקע התרחשויות גאופוליטיות באזור, אשר הובילו להכרה דה-פקטו של איראן במדינת ישראל, ובעקבותיה לקשרי כלכלה ובטחון. איראן המלוכנית ראתה בכינון היחסים עם ישראל אמצעי לקידום בטחונה ומעמדה באזור. על אף השוני התרבותי והדתי ביניהן, פעלו השתיים ביחד לקידום אינטרסים משותפים. הספר זורה אור על אזור מוצל במיוחד ביחסי ישראל ואיראן (1948 - 1963) ותרומתו רבה לשיח המחקרי הדל בסוגייה זו. לפיכך, ספרו של ד"ר דורון יצחקוב מומלץ בחום לכל המתעניין בהיסטוריה דיפלומטית ומדינית של ישראל ואיראן, אך גם למתעניין בהיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון.

מהדורה ראשונה - 2019

מהדורה שניה ומעודכנת - 2020