סקר תכנית אדנאואר על דפוסי הצבעה בקרב הציבור הערבי בישראל בתקשורת הישראלית

תאריך

מנהל פרויקטים בתוכנית קונרד אדנאואר במרכז דיין, אריק רודניצקי, הופיע בתקשורת הישראלית בשבוע שעבר בנושא סקר שבוחן את דפוסי ההצבעה הצפויים בקרב הציבור הערבי בישראל בבחירות הקרובות. בעברית.