איתמר רדאי ב- EURONEWS NBC

תאריך

המנהל האקדמי של תוכנית קונרד אדנאואר במרכז דיין, ד"ר איתמר רדאי, הופיע בערוץ EuroNews NBC  ב-17 בספטמבר בנושא תוצאות הבחירות בישראל.