סמינר דיין - המזרח התיכון וכוחות גלובליים: שינוי והמשכיות

תאריך

נושא ההרצאה - ירדן, ישראל וארה"ב בהקשר הגלובלי המשתנה.

מרצה - פרופ' אשר ססר.