לצפייה בערב העיון לזכר הנופלים במערכות ישראל

תאריך

צילום ערב העיון לזכר הנופלים במערכות ישראל, בוגרי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון.

דברי פתיחה - פרופ' עוזי רבי.

לזכר הנופלים - מר דן בן צבי

הרצאה - אלוף (במיל') עמוס גלעד, בנושא "ישראל והמזרח התיכון - מה השתנה?"