סמינר דיין - המזרח התיכון וכוחות גלובליים: שינוי והמשכיות

תאריך

מפגש ראשון לסמסטר ב'.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.