חופשת פסח - 8 - 16 באפריל 2020

תאריך

מרכז משה דיין יהיה סגור במהלך חג פסח, בימים 8 - 16 באפריל 2020.