ניר בומס על ההצעה הישראלית לסיוע הומניטרי ללבנון (אנגלית)