פעילות מרכז משה דיין לאור הקורונה

תאריך

בשל מגבלות הקורונה, ספריית מרכז משה דיין ומאגר העיתונות הערבית סגורים לקבלת קהל.

לבירורים, שאלות ופניות בנושאים שונים נא פנו למייל הרלוונטי:

מזכירות מרכז דיין  - dayancen@tauex.tau.ac.il

ספרייה - dayanlib@tauex.tau.ac.il

מאגר העיתונות הערבית - arabicarchive@hotmail.com