מסע אל שערי המחר - אירוע של מרכז דיין ומכון TRENDS

תאריך

הזמנה עברית


שמחים לשתף אתכם ברשמים ממפגש שנערך ב-25 בנובמבר 2020 וחנך את שיתוף הפעולה בין מרכז דיין לבין מכון TRENDS.

לצד היבטים רחבים של שיתוף פעולה בתחומי הכלכלה וטכנולוגיות העתיד, נחתם הדיון בטקס החתימה על מזכר ההבנות באמירה הבאה:

"הבה נבנה את הגשר על בסיס הדדיות וכבוד לתרבותו ואחרותו של האחר".

שיתוף הפעולה באקדמיה, בחברה, בתעשייה ובתרבות יעלה את עמי האזור על נתיבים של יצירה ועשייה משותפת במעלה המאה ה 21.

מנחה: 

פרופ' עוזי רבי, ראש מרכז משה דיין.

משתתפים:

ד"ר מוחמד עבדאללה אל-עלי, ראש המרכז TRENDS.

מר אחמד אל-אסטאד, ראש תחום מחקר מדעי TRENDS.

ד"ר פאתוח הייכל, יועץ פוליטי TRENDS.

ד"ר סטפן בלקוול, ראש היחידה למחקרים אסטרטגיים TRENDS.

מר יגאל לנדאו - חבר חבר הנאמנים של אוניברסיטת תל אביב.תמונה משותפת - עוזי רבי וטרנדס