ברוס מדי-ויצמן ב- Le Monde (בצרפתית)

תאריך

ספרו של ברוס מדי-ויצמן על המיעוט האמזיע'י צוטט במאמר שהתפרסם ביומון הצרפתי Le Monde ב-18 באפריל 2021. המאמר עסק ביחס החיובי של המיעוט האמזיע'י כלפי ישראל ובתגובת האמזיע'ים במרוקו לנורמליזציה עם ישראל.

סיכום המאמר מובא באתר Maghreb Online - כאן.