סמינר דיין - עשור לאחר האביב הערבי: בחינה מחודשת

תאריך

נושא ההרצאה - "אביב כוזב בדמשק".

מרצה - פרופ' אייל זיסר.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.