קידום שיתוף הפעולה בין מרכז דיין לבין מכון TRENDS מהאמירויות

תאריך

צוות ממרכז משה דיין נפגש ב-19 ביולי 2021 עם קונסול האמירויות בישראל ועם חוקרת ממכון TRENDS האמירתי, כדי לקדם את תחומי שיתוף הפעולה בין מכוני המחקר.

כנס משותף לשני המכונים ייערך באוניברסיטת תל-אביב באוקטובר הקרוב, על כך יבואו פרטים.

 

מצ"ב הודעת מכון TRENDS:

بحث تريندز للبحوث والاستشاراث مع مركز موشيه ديان للدراساث الشرق اوسطية والافريقية, اوجه تعزيز الشراكة والتعاون المستقبلي.

.TRENDS Research and Advisory discussed with the Moshe Dayan Center for Middle Eastern& African Studies ways to strengthen their partnership and future cooperation


פגישה של צוות מרכז דיין עם TRENDS


פגישה של צוות מרכז דיין עם TRENDS
תמונות מתוך דף הפייסבוק של מכון TRENDS