קול קורא - ברנרד לואיס


 

קול קורא להגשת מועמדות לשנת תשפ"ב לקרן המלגות של התכנית ע"ש ברנרד לואיס ללימודי מזרח תיכון מתקדמים.

המלגות מיועדות לתלמידי תואר שלישי ללימודי היסטוריה מודרנית של המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב.

להגשת מועמדות, יש לשלוח למייל efratsa@tauex.tau.ac.il את המסמכים הבאים באנגלית, עד ה-14 בספטמבר:

  • גיליון ציונים מעודכן
  • מכתב המלצה
  • קורות חיים
  • תקציר מחקר