סמינר דיין - ישראל והמפרץ

תאריך

סמינר דיין במהלך סמסטר א', שנת הלימודים תשפ"ב 2021 - 2022, יעסוק בנושא "ישראל והמפרץ".

מפגש פתיחה - פרופ' עוזי רבי.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.