סמינר דיין - ישראל והמפרץ

תאריך

נושא המפגש - ערב הסעודית וישראל.

מרצה - ד"ר ברנדון פרידמן.

לתשומת לבכם - סמינר דיין מיועד לחוקרים ולסטודנטים לתארים מתקדמים. מפגשי הסמינר אינם פתוחים לקהל.